Styrelsen i Knäreds föreläsningsförening


Ordförande: Lars Ingemarson, tfn: 070-298 91 47, E-post: larsiparken@gmail.com

Vice ordförande: Lars Lindström, tfn: 070-331 10 50, E-post: lindstrom.larseman@gmail.com 

Kassör: Björn Svensson, tfn: 070-530 27 71, E-post: bjorn.priyangi@telia.com

Sekreterare: Gertrud Holmberg, tfn: 073-846 41 53, E-post: skansen20@gmail.com

Ledamot: Gunnel Ström, tfn: 070-558 85 58, E-post: lagered@hotmail.com

Ledamot: Lena Martinsson, tfn: 070-203 83 41, E-post: bjohansson0629@gmail.com

Ledamot: Lena Karlsson, tfn: 073-530 50 12, E-post: lena.wisborn@gmail.com 

Ledamot: Annmarie Johnsson, tfn: 076-396 50 70, E-post: annmari.johnsson@hotmail.se

Ledamot: Benny Johansson, tfn: 070-203 83 41, E-post: bjohansson0629@gmail.com