Om Knäreds föreläsningsförening


Med rötter i 1880-talets liberala folkbildningsrörelse uppstod föreläsningsföreningarna i Sverige. Då, som nu, med syftet att förmedla kunskap, öka förståelsen för olika kulturer och skapa kontakt människor emellan.


Som mest fanns det drygt 1 000 föreningar i landet. Numera rör det sig om ett 100-tal. Till denna skara hör Knäreds föreläsningsförening, som bildades den 27 september 1913 med kontrollassistent Gustav Johansson som dess förste ordförande och föreståndare. Den första föreläsningen arrangerades den 29 december samma år med kyrkoherde Sandblad från Söndrum som pratade om fosterlandskärleken.


Under många år alternerade föreläsningarna mellan Knäreds skola, Trälshults skola, Körsveka skola och Svenshults skola. Sedan senare delen av 1990-talet är lokalen alltid densamma, Knäreds bygdegård.


Med över hundra år på nacken är föreningen en av de äldsta ännu verksamma föreningarna i Laholms kommun. Denna oavbrutna kulturgärning har förstås inte alltid varit så lätt att hålla vid liv. Redan 1929 var intresset så lågt att diskussioner fördes om nedläggning. Men med kollektivanslutningen från bland annat Knäreds SLU (Svenska Landsbygdens Ungdomsförbund, nuvarande CUF) fick föreningen en rejäl skjuts. Med tevens intåg i de svenska hemmen i början av 1960-talet såg det också mörkt ut ett tag, men vi stod pall.


När föreningen firade sitt 100-årsjubileum 2013 konstaterades att föreläsningen som form ingalunda överlevt sig själv. Tvärtom. Nu i den digitala eran är kanske mötet med duktiga och intressanta föreläsare viktigare än någonsin, och inte minst mötet med andra människor. För även om det mesta kan googlas fram kan detta faktasökande knappast mäta sig med en interaktiv föreläsning.


Ämnena har skiftat över årens lopp, och en del återkommit när nya aspekter och synsätt kommit in i bilden. Resor, inom och utanför landets gränser, har alltid lockat åhörare och fortsätter att göra det. Föreläsningsserie kring ett gemensamt tema har däremot varit ett sällsynt inslag. Under jubileumsåret 2013 bands dock såväl vårterminens som höstterminens program samman med en tydlig röd tråd. Vårens tema knöt an till 400-årsminnet av Freden i Knäred och höstens till föreningens hundraåriga existens. 


I ett annat avseende kan man dock prata om en återkommande röd tråd. Vårens- och höstterminens föreläsningar omfattar vardera fem program, där den sista programpunkten för respektive termin har ett dominerande musikaliskt inslag. Då bjuds det också på kaffe med tilltugg.


Men oavsett ämne hoppas vi i föreningen kunna föra traditionen vidare, att levandegöra intresset för föreläsningar och att folk låter sig lockas till dessa med öppet sinne för ny kunskap och nya infallsvinklar på samhälleliga och vetenskapliga förändringar. Denna lust och nyfikenhet hoppas vi ska slå fortsatt rot hos vår kärna av besökare och så frön hos många nya, vilka förhoppningsvis på sikt blir en del av den förra gruppen.


Väl mött i Knäreds föreläsningsförening!
Föreningsordförande sedan 1913


Gustav Johansson 1913-1914

Robert Ryander 1915-1920

Albert Svensson 1921-1927

Gottfrid Ehnburn 1928-1929

Assar Landén 1930-1936

Arvid Johansson 1937-1938

Verner Henriksson 1939-1977

Alf Svensson 1977-1991

Sven Svensson 1991-1999

Johnny Karlsson 1999-2014

Kicki Vänneå 2015

Lars Ingemarson 2016-