Knäreds föreläsningsförening


Välkommen till vår hemsida. Här hittar du information om föreningen och vårt aktuella program.
P g a pågående Corona Covid 19 pandemi är alla föreläsningar inställda tills vidare.